Οινοποιεία
Μπλάνα


Η Οινοποιεία Μπλάνα αποτελεί οικογενειακή παράδοση, αφού ασχολείται από τι 1973 με την οινοποίηση κρασιών από όλη την Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο οικογενειακό κτήμα στην Καλλιθέα Θηβών, στις οποίες γίνεται η οινοποίηση, ωρίμανση, παλαίωση και εμφιάλωση των κρασιών.