Μελάνιππος

Μελάνιππος

Λεπτομέρειες

‘‘ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ’’ Σπουδαίος και σκληρός πολεμιστής. Υπερασπίστηκε τη Θήβα πολεμώντας εναντίον των επτά επί Θήβας.