Ιστορική αναδρομή


1973

Ο Ιωάννης Μπλάνας κάνει τα πρώτα επαγγελματικά βήματα στην οινοποίηση

1977

Ο Σταύρος Μπλάνας αναλαμβάνει τα ηνία του οινοποιείου

1983

Η νομική μορφή του οινοποιείου μετασχηματίζεται και από ατομική εταιρεία μετατρέπεται σε Ετερόρυθμη Εταιρεία

1985

Μεταφορά των εγκαταστάσεων, στον χώρο όπου δραστηριοποιείται έως και σήμερα η εταιρεία

2000

Εκσυγχρονισμός των μηχανολογικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του οινοποιείου. Σύγχρονοι μέθοδοι οινοποίησης με πίστη στην παράδοση.

2003

Με την είσοδο του Ιωάννη Μπλάνα, η εταιρεία μετασχηματίζεται σε Ομμόρυθμη.

2004

Η τρίτη γενιά στην διαχείριση του οινοποιείου ξεκινά με δυναμικές συνεργασίες. Ο Ιωάννης Μπλάνας "χτίζει" το πελατολόγιο της εταιρείας ανά την Ελλάδα.

2007

Επισυνάπτονται συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες και το κρασί ταξιδεύει σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

2010

Παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται η νέα ποικιλία Ερυθρό Ημίγλυκο, κάτι διαφορετικό και πρωτοποριακό.

2014

Το οινοποιείο μεγαλώνει και αγοράζονται 4 νέες δεξαμενές χωριτικότητας 50Τ η κάθε μία.

2017

Η ποικιλία Λευκό Ημίγλυκο παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται σε ασκούς και πετ.

2019

Ξεκινάει η εμφιάλωση μονοποικιλιακών κωδικών Μαλαγουζιά, Grenache, Merlot σε ασκούς 5, 10 και 20λίτρων.

2020

Γίνεται η πρώτη εξαγωγή της εταιρείας στην Κύπρο.

2021

Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε Ετερόρρυθμη.